Τι χρειάζεται άμεσα η Κυπριακή Ναυτιλία για να “ξανανοίξει πανιά”

Επί της ευκαιρίας έναρξης της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συγχαίρει την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Κράτος αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τη μέχρι τώρα αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Οι θετικές ενδείξεις μειωμένων κρουσμάτων των τελευταίων ημερών δημιουργούν μια θετική εικόνα για την Κύπρο, ως μια χώρα με υποδειγματική ανταπόκριση στην κρίση της πανδημίας.

Επιπρόσθετα, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο παρατήρησε με ικανοποίηση την πρόσφατη απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης, να επιτρέψει τη μεταφορά και αναχώρηση πληρωμάτων εμπορικών πλοίων. Καθίσταται πλέον αναγκαίο για την επανεκκίνηση της εύρυθμης λειτουργίας του ναυτιλιακού τομέα, να βρεθούν και οι λειτουργικοί τρόποι εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης, καθώς επίσης, η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αεροπορική σύνδεση Κύπρου με το εξωτερικό, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

Ακόμα πιο σημαντικό ζήτημα, αποτελεί η άμεση στήριξη της Κυπριακής Ναυτιλίας από το Κράτος, που παρά τις πολύ σημαντικά οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες που βιώνει τόσο σε διεθνές, όσο και σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί ακόμη και σήμερα, ένα από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς τομείς της Κυπριακής Οικονομίας (7% ΑΕΠ), και η οποία συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί σε απασχόληση τους εργαζομένους στον τομέα και ως εκ τούτου έχει εκμεταλλευτεί ελάχιστα τις οικονομικές διευκολύνσεις που πρόσφατα προσέφερε το Κράτος σε επιχειρήσεις.

Απευθύνεται επομένως, θερμή έκκληση για ακόμη μια φορά στην Πολιτική ηγεσία για την άμεση ψήφιση σε Νόμο του Κυβερνητικού νομοσχεδίου, που εκκρεμεί στη Βουλή τις τελευταίες βδομάδες και προβλέπει την παροχή κρατικών εγγυήσεων για παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις όπως και η σχετική χαλάρωση των χρηματοοικονομικών όρων “waiving financial covenants” που σχετίζονται με δάνεια. Λόγω του πολύ μεγάλου πλήγματος που δέχθηκε η Ναυτιλία διεθνώς από την πανδημία και της συνεπακόλουθης μείωσης των ναύλων, οι οικονομικές αυτές διευκολύνσεις έχουν καταστεί άκρως επείγουσες και απαραίτητες, για να καταστεί δυνατόν οι ναυτιλιακές εταιρείες στην Κύπρο να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και να παραμείνουν βιώσιμες.

Τώρα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, καθίσταται αναγκαία η πολιτική στήριξη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, που αγωνίζεται καθημερινά σε διεθνές επίπεδο και επί χρόνια παραμένει πιστή στην Κύπρο και την Κυπριακή Σημαία και στηρίζει σημαντικά την Κυπριακή Οικονομία.

 

Φίλιππος Φιλής

Πρόεδρος / Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο