Ψηφίστε το νομοσχέδιο για εγγυημένα δάνεια ΤΩΡΑ

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία εδώ και εβδομάδες τις συζητήσεις που συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, ανάμεσα στα Πολιτικά Κόμματα για την έγκριση του Κυβερνητικού Νομοσχεδίου κρατικών εγγυήσεων για παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις.

Η καθυστέρηση αυτή ανατρέπει τη θετική εικόνα για την Κύπρο, που με τις κοινές και επίπονες ενέργειες της Κυβέρνησης, του Κράτους και των πολιτών ευρύτερα, δημιουργήθηκε πρόσφατα, ως μια χώρα με υποδειγματική ανταπόκριση στην κρίση της πανδημίας Covid-19.

Όπως και όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι της Κυπριακής Οικονομίας, έτσι και ο τομέας της Κυπριακής Ναυτιλίας, ο οποίος ανταγωνίζεται καθημερινά σε διεθνές επίπεδο και επί χρόνια στηρίζει σημαντικά την Κυπριακή Οικονομία (7% του ΑΕΠ) σαν το μακροβιέστερο είδος ξένου συναλλάγματος που εισρέει στη Δημοκρατία, έχει υποστεί πολύ σημαντικές επιπτώσεις από την πανδημία λόγω της μείωσης του Διεθνούς Εμπορείου.

Απευθύνεται επομένως, θερμή έκκληση για ακόμη μια φορά στην Πολιτική ηγεσία για την άμεση ψήφιση σε Νόμο του Κυβερνητικού Νομοσχεδίου κρατικών εγγυήσεων για παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις για να καταστεί δυνατόν οι εταιρείες στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων και των Ναυτιλιακών, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και να παραμείνουν βιώσιμες.

Αν και κατανοείται η προσπάθεια Πολιτικών Κομμάτων να ετοιμασθεί ένα όσο το δυνατό πιο ιδεατό νομοσχέδιο, η οποιαδήποτε περεταίρω καθυστέρηση θα καταστίσει το όλο εγχείρημα άνευ ουσίας και αποτελεσματικότητας. Ας ψηφισθεί άμεσα το Νομοσχέδιο και εάν προκύψουν λειτουργικά προβλήματα, αυτά θα είναι δυνατόν να επιλυθούν πρακτικά στην πορεία εφαρμογής του. Ας κινηθούμε άμεσα τώρα πριν επηρεαζόμενες εταιρείες για λογούς λειτουργικής επιβίωσης «ανοίξουν πανιά για αλλού», με καταστροφικές επιπτώσεις στην Κυπριακή Οικονομία και εργασιακή απασχόληση στην Κύπρο.