Τρίτη κατά σειρά επανεκλογή του Γενικού Διευθυντή στην Επιτροπή Κρατικών Ενισχύσεων της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών

Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Community Shipowners’ Associations - ECSA) στις Βρυξέλλες, στην οποία εκπροσώπησαν την Κυπριακή Ναυτιλία, ο αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου κ. Φίλιππος Φιλής και ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, κ. Θωμάς  Καζάκος, σαν μέρος της Κυπριακής αντιπροσωπείας, o κ. Καζάκος, επανεκλέγηκε ομόφωνα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων της Ένωσης.

Η σημαντική επανεκλογή του κ. Καζάκου, τρίτη κατά σειρά, ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την έμπρακτη συμμετοχή της Κύπρου και του Επιμελητηρίου στη χάραξη της Ευρωπαϊκής Πλοιοκτητικής φορολογικής πολιτικής, μέσω των εργασιών της Επιτροπής σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στη Ναυτιλία, διασφαλίζοντας ένα ελκυστικό και αξιόπιστο φορολογικό περιβάλλον για τους Ευρωπαίους πλοιοκτήτες και πλοιοδιαχειριστές.

Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να συμπληρώσει μια ακόμα επιτυχία για την Κυπριακή Ναυτιλία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα με την ταυτόχρονη χθεσινή εκλογή του κ. Φίλιππου Φιλή ως νέου Προέδρου της Ένωσης, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2022.