Κύπριος πλοιοκτήτης αναλαμβάνει τα ηνία της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών τον Ιανουάριο 2022

Ο αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, κ. Φίλιππος Φιλής και ο Γενικός του Διευθυντής, κ. Θωμάς Καζάκος, συμμετείχαν, σαν μέρος της Κυπριακής αντιπροσωπείας, σε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Community Shipowners’ Associations – “ECSA”), η οποία διεξήχθη στις 9 Δεκεμβρίου 2021, στις Βρυξέλλες.

Ανάμεσα στα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν η στρατηγική της Ένωσης προς αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων όπως με την ενσωμάτωση της Ναυτιλίας στο πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (“FIT for 55”), η συνεχιζόμενη κρίση αλλαγής πληρωμάτων λόγω της πανδημίας καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την ανακύκλωση των πλοίων.

Σημαντικό γεγονός κατά τη Γενική Συνέλευση, ήταν ο επίσημος διορισμός του κ. Φιλή ως ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης, από το Διοικητικό της Συμβούλιο, με ισχύ 1 Ιανουαρίου του 2022. Ο κ. Φιλής ο οποίος εξελέγχθηκε τον Οκτώβριο του 2019 ως Αντιπρόεδρος, αναμένεται να αναλάβει πλέον καθήκοντα Προέδρου της Ένωσης με το νέο έτος, για περίοδο δύο ετών. Το γεγονός αποτελεί σημαντική επιτυχία και αναγνώριση για την Κυπριακή Ναυτιλία αλλά και σημαντική ευκαιρία να συμμετέχει ακόμα πιο δυναμικά στη χάραξη Ευρωπαϊκής πλοιοκτητικής πολιτικής.