Επανεκλογή Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο ΔΣ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συμμετείχε στην Ετήσια Γενική Συνέλευσή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία για ακόμα μια φορά μεταξύ μεγάλου αριθμού εθνικών οργανισμών πλοιοκτητών από ολόκληρο τον κόσμο. Ο κ. Θέμης Παπαδόπουλος, αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και Μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου και ο κ. Θωμάς Α. Καζάκος, Γενικός Διευθυντής του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, αντιπροσώπευσαν την Κυπριακή Ναυτιλία σε αυτήν τη σημαντική τηλε-συνδιάσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Θέμης Παπαδόπουλος, επανεκλέγηκε ως ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, επιδεικνύοντας έτσι το επίπεδο της αναγνώρισης που κατέχει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο ανάμεσα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα.

Κύρια θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ήταν η ανασκόπηση των σημαντικών επιπτώσεων και ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Διεθνής Ναυτιλιακή Βιομηχανία ως αποτέλεσμα της πανδημίας και τα μελλοντικά βήματα που θα ακολουθηθούν με στόχο τη βιωσιμότητα και ανάκαμψη της. Θέμα προτεραιότητας, ήταν το ανθρωπιστικό πλέον ζήτημα, της αλλαγής πληρωμάτων των πλοίων και επαναπατρισμού ναυτικών που έχει τελειώσει η σύμβαση τους, καθώς παρατηρείται καθυστέρηση των Κυβερνήσεων παγκοσμίως να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας για να επιτρέψουν άμεσα τις μετακινήσεις των ναυτικών.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η στρατηγική του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου σχετικά με τις προσπάθειες της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας για περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της για να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organisation - IMO) και οι μελλοντικές ενέργειες σχετικά με την εξάλειψη των συνεχιζόμενων επεισοδίων πειρατείας στον Κόλπο της Γουινέας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων πλοίων.